Oryzias melastigma
オリジアス・メラスティグマ
【学     名】 Oryzias melastigma McCLELLAND, 1839
【生  息  地】
【Synonyms】
【文献的説明】 <ロケーション>
Oryzias melastigma "Lie-Tzen-See"
 [参考: Liste der Killifische (DKG) 1996 一部ドイツ語綴りあり]
【飼     育】 飼育したことはありません。


ギャラリートップページに戻る
トップページに戻る