Aphyosemion zygaima【学     名】 Aphyosemion zygaima Huber, 1981.
【生  息  地】
【Synonyms】
【文献的説明】 <ロケーション>
Aphyosemion zygaima "Mindouli, CMBB 89/1"
Aphyosemion zygaima "Moutessi, Congo"
 [参考: Liste der Killifische (DKG) 1996 一部ドイツ語綴りあり]
【飼     育】


ギャラリートップページに戻る
トップページに戻る